Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Tordas 2463 Köztársaság út 1.

2023. november 29. Ma Taksony napja van

A Művészeti Iskola bemutatása

“Ég szülte Földet,
 Föld szülte fát,
 Fa szülte ágát,
 Ága szülte bimbaját,
 Bimbaja szülte virágját,
 Virágja szülte Szent Annát,
 Szent Anna szülte Máriát,
 Mária szülte Krisztus Urunkat a világ megváltóját.”

(Archaikus népi imádság)

életfa szines

Iskolánk jelképe az “életfa”,
melyet Ménes Ágnes ┼ alkotott

Az évszázadok során csiszolódó hagyományőrzés nemzeti kultúránk alapja, gyökereinket jelenti, mely csak akkor tud gyümölcsöt hozni, ha folyamatosan tápláljuk. Ezt teszik töretlenül azok az elkötelezett emberek, pedagógusok, közösségek, kik akár iskolai kereteken belül is, teljes szívükkel, szeretetükkel éltetik, élik és továbbadják a Kárpát-medencei hagyományainkat.

Az autentikus néptánc-, népzenei kincsünk ápolását, továbbadását, alapos szakmaisággal, tudatossággal őrizzük. Átütő erejét a hagyományok újraalkotása, újraélesztése, anyanyelvi szintű tánc és zenei tudás jellemzi. Az 1970-es évek táncházmozgalma átértékelte a tánc és zene merev, színpadias jellegét, funkcióváltás történt, Csoóri Sándor megfogalmazásában:

“ a néptáncművészet fontos pillanata az volt, amikor a néptánc színpadra került, a második pedig, amikor visszakerült eredeti közegébe, a táncparkettre.”

A tordasi művészetoktatás is e nemes feladat mellé kötelezte el magát. Az iskola létrehozását a településünk mindenkori vezetése támogatta.

 

A TORDASI MŰVÉSZETOKTAS

 

“És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lészen.”                                                                                                                                                                                                                 (Zsoltárok könyve 1,3)

Tordas község Fejér-megyében, a Szent László vize mentén, Budapesttől 30 kilométerre fekszik. A település általános iskolájában 1991 óta a gyermekek az első négy évfolyamon heti egy órában tanulnak néptáncot.Az alapfokú művészetoktatás 1997-től, előbb a Martonvásári Művészeti Iskola keretein belül, majd 2006 óta önállóan a helyi általános iskola részintézményeként működik.

A művészeti iskola célja, hogy hagyományainkat, kultúránkat a legkisebb településen is egyforma eséllyel kaphassák meg a gyerekek. Ismerjék meg a néptáncon, népzenén, népdalokon keresztül a magyar ember több évszázadon át csiszolódó történelmét, kultúráját, néphagyományait.

A művészetoktatás kiemelt feladata a tehetséggondozás a felismeréstől a pályára segítésig. A tehetséggondozás kapcsán büszkék vagyunk azokra a tanítványainkra, akik művészeti pályát választottak:

 

Táncművészetben:

Diósi Csenge, Csillag Zoé, Kása Kelemen, Kása Panna Borbála, Násztor Péter, Pápai Áron, Oláh Balázs, Schachay Viktória, Szabó Kincső Ildikó, Szabó Rubinka Anna, Tamás Tímea, Ifj. Zsuráfszky Zoltán György

 

Zeneművészetben:

Tóth Zsófia, Szilágyi Szabolcs, Kiss Krisztián, Salamon Soma

 

Az alapfokú művészetoktatás rendszere: összesen 12 év: két előképző, hat alapfokú, négy továbbképző évfolyamból áll. Az oktatás alkalmazkodik az általános iskolához, általában délután folyik. Félévenként vizsgabizottság előtt kell számot adni tanulóinknak tudásukról. A választott főtárgy mellé kötelezően választott tárgyat is rendelünk. A zene szakon tanuló diákok kötelező tárgya a szolfézs, a zenetörténet; néptánc szakon a folklórismeret és a csoportos népi ének. Az iskolarendszerbe 6 éves kortól lehet jelentkezni, amit továbbtanulás esetén, minden évben újra meg kell újítani.

 

Iskolánk művészeti csoportjai:

A „Tordasi Pillikék” gyermek néptánccsoport (három korcsoportban)

Népzenei együtteseink:

Tüzifa Együttes (citera,népi ének, népi ütősök,népi furulya

Szikra Együttes

Borsika Énekegyüttes

Népi és klasszikus furulyásaink, általában szólóban, vagy duóban muzsikálnak.

 

Gyermekeinknek fontos, hogy sikerélményhez jussanak, visszaigazolódjon munkájuk, erőfeszítésük. Gazdag programot kínálunk évente, versenyekre, fesztiválokra, színházi előadásokra, zenei koncertekre, táncházakba visszük tanítványainkat. Helyben részt vállalunk a falu kulturális életében.

Mégsem a versenyszellem, a mindenáron való teljesítmény felmutatása, mérése, öncélú felhasználása az elsődleges. A közösségi szellem kialakítása mellett, a különböző habitusú, tehetségű, más tárgyakban elmaradó teljesítményt nyújtó gyermekek felkarolása, differenciált tanítása kap prioritást. Minden egyes gyermeket gondozunk, nyomon követünk, számon tartunk, s mindezt művésztanáraink a saját művészeti águk megszerettetésével, végtelen türelemmel, hozzáértéssel kezelnek.

 

Tanáraink, tanszakok-művészeti ágak:

 

Fersch Andrea szolfézs, zenetörténet, klasszikus zene - furulya

Fazekasné Domak Anikó népi furulya, citera, népi ének, népi ütős, folklórismeret, tánctörténet

Kovács Márton Bence népi hegedű, népi brácsa, tambura, népi bőgő

Gárgyán Zoltán népi furulya, klarinét

Mihovics Márta népi játék, néptánc

Szabó Szilárd néptánc, a Népművészet Ifjú Mestere, a Magyar Művészetért díj kitüntetettje, nívódíjas táncpedagógus, koreográfus

Papp Mária  klasszikus zene - zongora

Cselikovics Herta művészeti titkár

 

Iskolánkban egykor tanítottak:

 

Vizeli Balázs népi vonósok, zeneelmélet https://lfze.hu/oktatok/vizeli-balazs-1311

Nagy Zsolt népi brácsa, furulya

Salamon Bea népi vonósok https://hu.wikipedia.org/wiki/Salamon_Be%C3%A1ta

Feraru Krisztián népi furulya

Hegedűs István népi furulya

Németh Ildikó néptánc, a művészeti iskola alapítója, 2015-ig vezetője, 2015-2019 a művészetoktatás vezetője, Harangozó Gyula-díjas táncművész, a Magyar Állami Népi Együttes Örökös tagja, a Magyar Köztársaság Érdemérem Lovagkeresztjével kitüntetett, nívódíjas táncpedagógus, koreográfus

Szabó Rubinka Anna néptánc, Magyar Táncművészeti Egyetem néptánc szakán végeztett 2011-ben. Ezt követően profi táncosként dolgozott az Új Magyar Táncszínházban, majd az Ifjú Szívek Táncszínházban. Jelenleg táncpedagógusként dolgozik, emellett színpadi munkákban is részt vesz (Betyárjáték)

 

2018 szeptember 1-je óta iskolánk fenntartója a Don Bosco Nővérek Nevelési–Oktatási Intézményfenntartó

Támogató: Tordasi Gyermekekért Alapítvány

Az iskola igazgatója: Balogh Zoltán

A művészetoktatás vezetője: Szabóné Hegedűs Mónika

 

Levélcím: Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2463 Tordas, Köztársaság u. 1. sz. OM azonosító. 030174                       

Tel/fax: +36 22/467-532
E-mail: pillikek@gmail.com 

Honlap: www.iskola.tordas.hu

 

 „Tordasi Pillikék” gyermek néptánccsoport bemutatása

 

A Tordasi Pillikék a néptánc tagozaton tanuló gyermekek részvételével jött létre 1998-ban. A csoport egy Komárom környéki körtáncról a „pilikézésről” kapta a nevét.

Az elmúlt évek alatt több száz gyermek ismerte meg a Kárpát-medence népeinek táncait, zenéjét, hagyományait. Igazi örömet jelent számukra az eredeti adatközlőkkel való találkozás, a tőlük való tanulás.

 

  1. óta testvér-települési kapcsolatot alakított ki Dr. Hamza Lászlóné, iskolánk egykori igazgatója Gyimesközéplokkal, a Hidegségi iskolával. Azóta is folyamatos a szomszédolás. A gyimesi csángó kultúra példa számunkra, ápolását, megőrzését feladatunknak tekintjük

 

Saját szervezésű nyári táborunk: 

  1. augusztusától Szűcs Béla ┼, a Tordason tevékenykedő első néptánc pedagógus emlékére tánctábort szervezünk.

A tábor kínálata kiegészül kézműves foglalkozással, zeneoktatással, koncertekkel, filmvetítéssel. Célunk, hogy a tordasi gyerekek az ország területéről ideérkező kisközösségeket is megismerjék, szakmai eszmecseréket folytassanak. A meghívott oktatók az ország legelismertebb, a kiválasztott szakanyagok legjobb táncpedagógusai. Az eddigiek során oktatóink voltak:

Szűcs Gábor és Szűcsné Urbán Mária, Sára Ferenc és Varga Zsuzsanna, Hahn-Kakas István és Tombor Bea, Kovács Norbert és Lőrincz Hortenzia, Furik Rita és Richtarcsik Mihály, Busai Norbert és Busai Zsuzsanna, Muszka György és Muszka Ilona, Fitos Dezső és Kocsis Enikő, Ifj. Zsuráfszki Zoltán és Szabó Judit, Kádár Ignác és Nagypál Anett, Szilágyi Zsolt és Szilágyiné Újlaki Mariann, Gera Anita, Dr. Sándor Ildikó, Széles László

 

Pillikék állandó meghívott csoportja a Hagyományok Háza „Figurás” bérlet műsorának. Idézet a Hagyományok Háza honlapjáról:

„A bérlet érdekessége, hogy előadóink olyan gyerek táncegyüttesek, amelyek évek óta magas színvonalon tevékenykednek egy-egy nagy múltú együttes vagy művészeti iskola keretein belül.”

Eddigi érintett tájak, falvak, melyet közvetítettünk, színpadra rendeztünk:

Szék, Mezőkeszü, Válaszút, Mezőkölpény, Gyimes, Dél-Alföld, Elek, Somogy, Madocsa, Rimóc.

A műsorokon közreműködnek iskolánk mindenkori zene és néptánc tanárai, ami hatékonyan erősíti a kisközösséget, és példát mutat tanítványainknak is.

https://www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/atfogo-tudasanyagot-kapnak-a-gyerekek-a-pillikeknel-2715133

https://hagyomanyokhaza.hu/hu/oktatas/program/tancvasar-jard-ki-labam-jard-ki-most

 

Keresés az oldalon
Támogatóink
feature-top

feature-top
Don Boscó
feature-top
Hasznos Linkek
Elérhetőségeink

  2463 Tordas, Köztársaság utca 1.

  +06-22-467-532