Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Tordas 2463 Köztársaság út 1.

2024. április 17. Ma Rudolf napja van

Ökoiskola

Ökoiskolalogó-1090px

„Napjainkban a világ figyelme a fenntartható fejlődés megteremtése felé irányul. Ez az élet minden színterén tapasztalható, szociális, gazdasági, ökológiai, politikai területeken is. A fenntarthatóság ideológiai és tartalmi kialakítását az oktatásban kell elkezdenünk. A diákok számára olyan oktatást kell az iskolánknak biztosítania, amelyben hangsúlyt kapnak az erkölcsi kérdések és a környezettudatos életmód. Együttműködésre alkalmas, felelős magatartást kialakító, döntéshozásra, konfliktus-kezelésre 93 és megoldásra képes készségeket kell kialakítanunk. Mindezek megkívánják az új értékek elfogadtatását, kialakítását, megszilárdítását és azok hagyománnyá válását. Vidéki, falusi környezetben levő iskolánkban kiemelten fontos feladatunknak érezzük, hogy a diákok szemléletén alakítsunk, környezet- és természetszeretetüket formáljuk, megszilárdítsuk. Munkánk az iskolai élet sok területére terjed ki. Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha minden tantárgyban és minden iskolán kívüli programon törekszünk arra, hogy diákjaink ne elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem egységes egészként lássák a természetet, s benne az embert. Érthető tehát, hogy a természettudományos tantárgyak összhangjának megteremtése kiemelt feladatunk volt és maradt. A kémia, a biológia, a földrajz és a fizika tantárgyak között már megvalósuló félben van az együttműködés. Egyre bővül azonban a kör. Sok kezdeményezés alakult ki a humán területeken is. Tanórán, tanulmányi kiránduláson, és az erdei iskolákban megismertetjük gyerekeinkkel a természetet, gyakoroltatjuk az egyszerű, komplex természetvizsgálatokat. Megtanítjuk őket arra, hogy a természetben tapasztalt jelenségek okait keressék, kutassák a köztük rejlő összefüggéseket. Így válhatnak a gyerekek majd tudatos környezetvédővé, a természetet féltő, óvó felnőttekké.

A környezeti nevelés alapelvei:

  • a fenntartható fejlődés;
  • a kölcsönös függőség, ok-okozati összefüggések;
  • a helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései;
  • alapvető emberi szükségletek;
  • emberi jogok;
  • demokrácia;
  • elővigyázatosság;
  • biológiai és társadalmi sokféleség;
  • az ökológiai lábnyom.

Hosszú távú célunk, hogy tanítványaink környezettudatos állampolgárrá váljanak. Ennek érdekében diákjainkban ki kell alakítani a környezettudatos magatartást és életvitelt, a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és életvitelt, a környezet (természetes és mesterséges) értékei iránti felelős magatartást, annak megőrzésének igényét és akaratát, a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség őrzését, a rendszerszemléletet.”

Sajnovics János Általános Iskola és AMI Pedagógiai Program 2022/2023.

  Kapcsolódó fájlok

  • Ökoiskolai Munkaterv 2022-2023.

Keresés az oldalon
Támogatóink
feature-top

feature-top
Don Boscó
feature-top
Hasznos Linkek
Elérhetőségeink

  2463 Tordas, Köztársaság utca 1.

  +06-22-467-532