Méltón az ünnephez

17855074 717014991803319 3641441385318396675 oHatalmas élmény volt számomra ezt a csodálatos március 15-i ünnepi megemlékezést végignézni, végighallgatni. Kifejezetten boldog voltam azért, hogy idős koromra megértem, hogy „Márc. 15.” odakerült állami ünnepeink sorába, ahová való, ahová évtizedek óta kívántuk. Talán nem túlzok, ha azt állítom, a magyarság szívéhez ez az ünnep áll a legközelebb, s ez vonatkozik a kisgyerekektől kezdve az aggastyánokig, határon belül, határon túl élő valamennyi magyarra. Ilyenkor a magyar méltán büszke, mert olyan hőstettet vitt véghez, ami abban az időben egyedülálló volt, - s példa is – egész Európában. A magyarok diadalcsillaga beragyogta egész kontinensünket. Ekkor felemelhettük fejünket a sokévszázados idegen elnyomás, megaláztatás után. S bár elbuktunk, a vereség nem volt dicsőség azoknak, akik eltiportak bennünket. Csak a két akkori hatalmas európai birodalom szövetkezése tudott felülkerekedni a hősiesen ellenálló maroknyi magyar seregen. Sikerült porig alázni a gőgös Ausztriát.

S hogyan történhetett mindez, a dicsőséges másfél év? Csak úgy, hogy végre egyszer minden társadalmi réteg összefogott: a nincstelen jobbágy (zsellér), szegényparaszt, köznemes, főnemes, hiszen minden magyar előtt egy cél lebegett, az ország önállóságának kivívása. S a tordasiak műsorában nagyon helyesen az összefogás kihangsúlyozása kiemelten szerepelt minden ünnepi mozzanatban. S Erdős Eszter református lelkész rövid, de igen tartalmas ünnepi beszédében is hangsúlyozva szerepelt a magyarság összefogása. S mesterien emelte be a megemlékezésbe Arany Jánost, aki nemzetőrként vett részt a szabadságharcban, s olyan gyönyörű népies verssel lelkesített, mint a Nemzetőr dal, mely megzenésítve az egyik legkedveltebb 48-as dal lett. S a férfikórus gyönyörűen szólaltatta meg ezt a népszerű 48-as népies műdalt. A nyitóképből már sejtettem, hogy itt egy nagyon szép megemlékezés részese leszek, együtt a diákokkal, s a nagyszámú tordasi ünneplővel.

A színpadi látvány gyönyörűen lett elrendezve. Olyan sokaság töltötte meg a színpadot, mintha csak a Nemzeti Múzeum kertjében lennének. Asszonyok, leányok, legények, katonák sokasága korhű ruhákban, a színpad előtt ünnepélyesen felállva a Tordasi Férfikar, s a gyerekek nagy örömére még daliás huszárok is bevonultak, emelve a nyitókép lenyűgöző hatását. S ebben az idilli képben szólalt meg gyönyörű nemzeti imánk, a Himnusz. Úgy zengett, ahogyan még itt Tordason soha nem hallottam. Elismerésem a rendezőnek (Somfai Editke) s a résztvevőknek. A műsor nem színdarab volt, de nem is műsorszámok egymásutánja, inkább a forradalom különböző résztvevőinek jellegzetes mozaikszerű rövid megjelenítéseinek láncolata, melyet a bájos narrátor ifjú leányka és Petőfi sokszori jelenése fűzött össze egységes egésszé. Hasonlattal élve: gyönyörű rózsaszálak alkottak egy csodás rózsacsokrot, mely a forradalmat jelképezte. S a csokrot színesítették szép korabeli 48-as dalok, szólóének, hangszeres zene, s fergeteges néptánc Szabó Szilárd országos hírű néptáncos, táncpedagógus részvételével. (Jó volt őt látni a másnapi központi ünnepség táncosai között is!)

Nem lennék igazságos, ha bárkit is kiemelnék, s teljesítményben a többiek fölé emelnék. Itt egy példaszerűen megvalósult egységet láttam megvalósulni az iskolások, tanárok, művészeti iskola, színjátszók, férfikórus együttesen produkált egy szenzációsan szép ünnepi megemlékezést méltón az ünnephez.

Néhányukat teljesítményük alapján mégis meg kell említenem, mert szerepük kiemelkedően hozzájárult a közös teljesítményhez, s jelenlétük a színpadon az újdonság erejével hatott. Hegedűs István, a művészeti iskola tanára ragyogóan játszotta el, érzékeltette a lánglelkű, robbanékony, forradalmi tűzben élő költőt. Elhitette velünk, hogy míg a színpadon van, őbenne is ott izzik a forradalom tüze, teljes volt benne a költővel való azonosulás. Őszinte gratulációm a kollégának! S a műsor egyik legszebb mozzanata az a megható kép, amikor megjelenik előttünk a szelíd, családszerető apa bájos ifjú feleségével (Németh Hanna), kedvesen hajolnak a bölcsőben alvó gyermekük fölé. Ügyes volt a rendezőtől, hogy ezt a másik Petőfit is megmutatta a közönségnek.

Nem akartam hinni a fülemnek, amikor a férfikar egyik tagja, Domak András emelve az egész ünnepség rangját elénekelte Erkeltől Bánk nagyáriáját, mely a magyar operairodalom egyik legkiemelkedőbb gyémántja, s a hangterjedelme révén az egyik legnehezebb tenoráriája. Teljesítménye dicséretes, magas hangjai tiszták, s nagy hangerővel tartja a legmagasabb fekvéseket is. Nagy elismerés és köszönet.

Fazekasné Domak Anikó nagyon szépen énekelte gyönyörű egyházi népénekünket, a Boldogasszony anyánkat, mely hosszú ideig töltötte be a himnusz szerepét. Ma is töretlen a népszerűsége, főleg a katolikus hívők körében.

Számomra mindenkor a legkedvesebbek a diákok, a fiatalok. S nemcsak azért emelem ki ezt a meghatóan szép mozaikot, de a műsor egy legmeghatóbb jelenetét produkálták, meglepően őszinte átérzéssel. Öt fiatal önkéntes népfelkelőt jelenítettek meg, akik bátran halnak meg szeretett hazájukért. S miután ez megtörtént, gyászzenei aláfestéssel megjelennek az őket sirató honleányok, egy-egy szál fehér rózsával jelzik gyászukat szeretett hősi halottaik sírjánál. Szívszorongatóan szép volt ez a jelenet, s láttam a meghatottságot a legényeken is, a leányokon is. Nagyon komolyan vették szerepüket, s ez nálam nagy pozitívum. Megérdemlik a diákok, hogy megemlítsem nevüket: Simon Olivér, Vlad Flórián, Hardi Kristóf, Kenyér István, Ulrich Bence. A gyászolókat megjelenítő honleányok: Simon Kitti, Csillag Zoé, Takács Boglárka, Szabó Kinga, Kenyér Mónika, Kolozsvári Panna. A színjátszó kör népes csoportja vette ki részét a sikerben.

Mint ismeretes, 48-ban a honvédek asszonyai mellszélességgel támogatták a harcoló férjeiket, fiaikat, s általában az egész magyar honvédséget. Varrták, hímezték a szebbnél szebb 48-as hadizászlókat, ha kellett, elszállásolták, bújtatták a náluk tartózkodó honvédeket, ápolták a rászorulókat. A szabadságharc hős asszonyai voltak valamennyien. Ezeket a bátor asszonyokat képviselték a színpadon Tordas asszonyai, Gurabi Tiborné, Téglás Margó, Pintér Sándorné, Bucsi Istvánné. S a honvédsereg képviseletében Szabó Tibor s Téglás Lajos eredeti, zsinóros mentében határozottan tettek hitet a hazáért, akárcsak Derecskei János a szelídhangú, szeretetreméltó orvos szerepében. Gurabi Tibor, mint Bem tábornok nagyszerűen alakította az egyik legtehetségesebb, legszeretetreméltóbb hadvezért, akire ma is a legnagyobb tisztelettel emlékezünk.

A művészeti iskola szolfézsos növendékei Fersch Andrea tanárnő vezetésével kiválóan emelték produkciójukkal az ünnepi hangulatot. Az egész műsor zenei szerkesztője a háttérzene összeállításával profi munkát végzett. A zenei részletek teljes összhangban voltak azzal a prózával, ami a színpadon elhangzott. Külön kiemelem a műsor végén megszólaltatott Solveig dalának zenei feldolgozását. Lírai, ünnepélyes melódiája hűen fejezte ki a gyász hangulatát, mely sajnos hamarosan bekövetkezett. Kossuth Lajos leborult a nemzet nagysága előtt, s mi mindannyian, akik látták ezt a csodálatos megemlékezést, leborulunk a legnagyobb tisztelettel valamennyi résztvevő előtt. Somfai Editke eddig is bizonyította rendezői tehetségét, de amit most alkotott a szereplőgárdával, az maga a csoda. Ezer köszönet a remek produkcióért Editke! Ezért is adtam a címet: „Méltón az ünnephez”!

Bánki Zsolt

Búcsú Varga Károlynétól

Kedves Erzsike néni!

Sorsod kapuja itt a földön becsukódott.

Szomorúan álljuk körül virágokkal koszorúzott sírodat. Egy gazdag életút szakadt meg, s mi tisztelettel meghajtjuk fejünk a pedagógus, a nevelő, a vezető előtt.

Búcsúzik Tőled a Sajnovics János Általános Iskola jelenlegi és volt pedagóguskara, kiknek példát adtál hivatásszeretetből, áldozatos kötelességteljesítésből, becsületes emberi magatartásból.

Búcsúznak az iskola jelenlegi és volt tanítványai, akikért felelősséget éreztél és vállaltál ugyanúgy, mint a falu közösségéért.

Búcsúzik Tőled a község, melynek mindig hűséges szolgája voltál. Ez a példás emberi élet, ez a csendes szelídség és hűséges meleg szeretet, amely állandóan körülvett Téged, mindenkiben tiszteletet keltett. Példáddal bennünket is tanítottál. Szeretni pályánkat, a ránk bízott gyermekeket.

Kedves Erzsike néni! 

Elmentél közülünk és már soha többé nem simogatsz meg minket szavaiddal, jóságos tekinteteddel, szeretetteljes mosolyoddal.

Tiszteljük a végsőkig feszített akaratot és elszántságot, mellyel a tordasi, de a magyar oktatásügyet is szolgáltad. Az iskola, a gyermekek, az oktatás.

Ez volt az életed! Amíg csak  egészséged engedte, minden iskolai rendezvényünkön részt vettél őszinte örömmel. Az új iskola megálmodója voltál. Őrzője és továbbadója voltál azoknak az értékeknek, melyek életünket gazdagítják, a jóra és a szép szeretetére nevelnek. Így nyerted el a Címzetes Igazgató, a Zászlóanya és később Tordas Község Díszpolgára címet.

Életedből ránk maradt a követendő példa: hogyan kell tartalmas élet végén szépen megöregedni és méltósággal eltávozni.

„Immár minden bércen csend ül

halk lomb, alig érzed, lendül

Sóhajt az éj

Már bújik a berki madárka

te is nemsokára nyugszol, ne félj…”

Lelkedet Isten szeretetébe ajánlva veszünk Tőled búcsút mindannyian.

Kedves Erzsike néni! Nyugodj békében!

A Sajnovics János Általános Iskola nevében

Somfai Sándorné

 

Áprilisi hírek

További versenyeken szerepeltünk szép eredményekkel, és büszkék vagyunk tanítványainkra.

Székesfehérváron a Hétvezér Általános Iskolában szervezett „Világnyelvész” elnevezésű angol nyelvi csapatverseny 2. fordulójában 5. helyezést értek el tanítványaink.

Válon a Vajda Napok keretében meghirdetett versmondó versenyen:

Pók Zsófia 7.b  osztályos. tanítványunk III. helyezést,

Kolozsvári Panna 4.b  osztályos  tanítványunk II. helyezést,

Erdei Áron 1.a  osztályos  tanítványunk III. helyezést 

értek el. Gratulálunk.

A meghirdetett Rajzpályázaton:

Takács Barnabás 3.a  osztályos  tanítványunk II.

Albert Sára 3.a  osztályos  tanítványunk III.

helyezettek lettek. Nekik is gratulálunk.

Lezajlottak a „Nyílt napok” iskolánkban.

Meglátogattuk az óvodában a leendő első osztályosokat. Várjuk őket szeretettel majd május hónapban iskolai látogatásra, illetve a későbbiekben köszöntjük őket az iskolai közösségben.

Április 11-én a Költészet Napja alkalmából ünnepélyes versmondó versenyt rendeztünk iskolánkban. Ismét sok diákunk készült, szebbnél-szebb verseket hallgathattunk meg. Az eredmények a következők:

1. osztály:

I. Erdei Áron 1.a

Láng Emese 1.b

Farkas Hanna Gyúró

II. Völgyi Zselyke 1.a

Péter Borbála 1.b

Simon Emma Gyúró

III: Csoma Gábor 1.a

Kása Viola Réka 1.b

Kondor Ádám Gyúró

A zsűri Különdíját kapták:

Kenyér Roland 1.a

Tőzsér Nóra 1.a 

Kovács Dániel 1.b

Kalamár Tekla 1.b

Áldott Levente Gyúró

Horváth Bence Gyúró  

 

2. osztály

I. Széll Bernadett 2.a

Szente Natália Gyúró

II. Kesztler Réka 2.a

Fiedler Szintia Gyúró

III. Hómann Jakab 2.b

Baranyai Orsolya Gyúró

Különdíj:

Szilassy Dorottya 2.a

Tóth Simon 2.b

 

3. osztály

I. Kokavecz Eszter 3.a

Kovács Bence 3.b

Kenyér Kornélia 3.b

II. Nagy Bíborka 3.a

Kerényi Kristóf 3.b

Gyugyi Bori Gyúró

III. Balog Adél 3.a

Péter Szabolcs 3.b

Landenberger Luca 3.b

Kiemelt különdíjat : Tódor Benedek 3.b

Antoni-Teket Zsombor Gyúró kaptak.

4.osztály eredményei:

I. Láng Eszter 4.a

Kalocsai Márk 4.b

II. Könyves Zoltán 4.a

Feldhoffer Boglárka 4.b

III. Kerényi Balázs 4.a

Tóth Boglárka 4.b

Különdíjat:

Diósi Csenge 4.a

Süller Flóra 4.a

Kolozsvári Panna 4.b tanulók kaptak.

5-6. osztályok kategóriában:

I. Kokavecz Ádám 6.b

II. Tódor Álmos 5.b

Tóth Levente 5.a

III. Ulrich Marcell 5.b

Tóth Johanna 6.a

Végh Jázmin 6.b

Különdíj: Hajbin Sára 6.a

 

7-8.osztályok kategóriában:

I. Petz Ilona Sára 7.a

Pók Zsófia 7.b

II. -

III. Simon Olivér 8.a

Tóth Szilvia 8.a

A zsűri KÜLÖNDÍJÁT :

Lezsák Botond 7.b

Schachay Viktória 8.a

Szentandrássy Viktória 8.b osztályos tanulók kapták.

Valamennyi versenyzőnek gratulálunk a színvonalas felkészüléshez, a szép eredményekhez.

 

Április 20-2l. az iskolai beiratkozás időpontjai. Erről bővebben az iskola honlapján tájékozódhatnak.

A tavaszi szünet után május első napjaiban köszöntjük az édesanyákat és nagymamákat.

Fogadóórán várjuk a kedves szülőket május 8 – 9-én. 

Május 17-én 6., 8. osztályos tanítványaink Idegen nyelvi mérésben vesznek részt, majd ezt követi számukra az Országos Kompetencia mérésben való részvétel május 24-én.

Mindenkinek kitartást, jó munkát, szorgalmat és sikereket kívánok.

 

Somfai Sándorné  

 

Beiratkozás a 2017/2018-as tanévre

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozásról

Versenyeredményeink

Március hónapban zajlottak a területi, megyei versenyek, melyeken, -mint minden évben most is- igyekeztünk részt venni, készülni, képviselni iskolánkat.

A Váli Vajda János Általános Iskola területi matematika versenyt hirdetett alsó és felső tagozat számára.

Eredményeink:

Alsó tagozatból:

Szabó Csaba Dániel 2.a osztályos tanuló 2. helyezést

Völgyi Bulcsú 3.b osztályos tanuló 3. helyezést ért  el.

 

Felső tagozatból:

Tóth Kata Martina 5.b  7. 

Ulrich Marcell 5.b 11. 

Tóth Anikó 6.b 4. 

Antal Réka 6.b 12. 

Ulrich Bence 7.b 6. 

Lezsák Botond 7.b 11.

Gál Anna 8.a 14.

Farkas Bálint 8.b 3. helyezést értek el.

 

Szintén Válban rendezték meg a területi szavalóversenyt, ahol Kokavecz Eszter 3.a osztályos tanulónk KÜLÖNDÍJAT kapott.

Tóth Anikó 6.b osztályos tanuló az „Orchidea” elnevezésű matematika versenyen 100%-os teljesítménnyel, megyei I. helyezés alapján  az országos döntőbe jutott.

 

Pázmándon a „Kempelen Napok” keretében meghirdetett területi versenyeken is nagyon szép eredményeket értünk el, dicséretesen teljesítettek  kis tanítványaink.

A matematika versenyen a következő helyezések születtek:

Szabó Csaba Dániel 1.a I. helyezett

Völgyi Bulcsú 3.b I. helyezett

Szabó Levente 4.a I. helyezett

Szabó-Komoróczki Csenge 2.b 3.

Szabó Huba 3.a 12.

Pleszkó Ákos 1.b 16. helyezettek lettek.

Részt vettünk a Simonyi Zsigmond elnevezésű megyei szintű helyesírási versenyen.

Eredményeink:

Tóth Anikó 6.b I. helyezett

Petz Ilona Sára 7.a 9. helyezett

Pók Zsófia 7.b 20.hely

Gadcsenkó Liza 7.b 22. hely

Gál Anna 8.a 17. hely

 

Székesfehérváron került megrendezésre a „Mezőföld Virágai” elnevezésű megyei néptáncverseny. Iskolánkból a részt vevő öt pár közül négy pár megkapta a

 „Mezőföld Virága”minősítést. Gratulálunk az elért eredményekhez.

Diósi Csenge - Kerényi Balázs

Kuti Eszter – Kerényi Kristóf

Kokavecz Eszter – Turu Gergely

Varga Lotti – Frey Dávid

(Nagy Bíborka – Péter Szabolcs)

 

Tóth Anikó képviseli iskolánkat az országos Kárpát-medencei helyesírási versenyen, reméljük szép eredménnyel.

 Sok sikert kívánunk, az elért eredményekhez pedig gratulálunk tanítványainknak, illetve az őket felkészítő pedagógusoknak.

 

Iskolavezetés

Hasznos linkek

Don Bosco Nővérek

Magyar Katolikus Egyház

Szalézi Ifjúsági mozgalom

Szaléziak

Tordasi Gyermekekért Alapítvány

Az alapítvány célja az iskolai nevelő-, oktató és alkotó munka, szabadidős tevékenységek tartalmi és tárgyi feltételeinek javítása, korszerűsítése.

Cím: Tordas, Köztársaság út 1.

Adószám: 18759716-1-07
Bankszámlaszám: 57800040-110057694

Website Security Test