Zene Világnapja 2017

Alsó4bAz elmúlt években szinte minden alkalommal valami más dologgal ismerkedtünk meg ezen a megemlékezésen. Volt, amikor kis koncerttel kedveskedtünk, volt, hogy rendhagyó énekórát tartottunk a Muzsikás együttessel, volt, amikor mi magunk készítettünk kis ritmushangszert, de volt olyan is, amikor közösen zeneházat rajzoltak az osztályok, tavaly pedig megtanultuk jelnyelvvel a Gólya, gólya, gilice… kezdetű dalt „énekelni”. 
Idén az egyik legnagyszerűbb népzenekutató, háromszoros Kossuth-díjas magyar zeneszerző, zenetudós, zeneoktató és még sorolhatnám titulusait, elnöki posztjait, Kodály Zoltán születésének 135., halálának 50. évfordulója alkalmából a Kodály–év jegyében kis vetélkedőt rendeztünk alsós diákjainknak. Osztályonként dolgoztak össze, s így versengtek egymással. Az elmaradhatatlan közös éneklés mellett a képkirakót, a híres emberek, zeneszerzők válogatását, a zenei jelek felismerését és a különféle feladatokat nagy elánnal, ügyesen, lelkesen, kreatívan oldották meg. A győztes osztályok holtversenyben a 2.a és 2.b osztályok lettek.  Ők kis zenés könyvjelzőt kaptak ajándékba.
A felsősökkel már kicsit komolyabbra, de ezzel együtt intenzívre, interaktívra vettük a formát. Az aulában helyet foglaló 8 felsős osztállyal Kodály Zoltán Mátrai képek című művét „dolgoztuk fel”. Megismerkedtünk a mű „történetével”, Vidróckival, betyárokkal, bujdosással, hazavágyással, majd végül a felhőtlen boldogsággal záruló fináléval. A különleges az volt ebben, hogy a mű során felhangzó dalokat a 6. és 7. évfolyamosok adták elő. A fináléban megszólaló Két tyúkom tavalyi… kezdetű népdalt pedig közösen, mindenki énekelte.
Úgy érzem, méltón emlékeztünk Kodály Zoltánra!

Fazekasné Domak Anikó
ének-zene; népzene tanár

Őszi napsugarak

2bÚgy gondolom, a mai világban szükség van arra, hogy a veleszületett és szerzett fogyatékossággal élő emberek között gyermekeink is teljes természetességgel mozogjanak. Hiszen még egymás között is nehezen viselnek egy-egy problémát, gondot, meg kell tanítanunk Őket az empátiára, az odafigyelésre, az elfogadásra, türelemre, segítségnyújtásra, tiszteletre…

Az idén is nagy örömmel fogadtuk el a kis falunkban működő Fővárosi Értelmi Fogyatékosok Otthonának felkérését egy szüreti mulatságra. Itt élnek velünk, köztünk… boltban, postán, rendezvényeken, templomban, focimeccsen… nagyon jó alkalom volt, hogy gyermekeink és még magunk is egy szép kis műsorral lepjük meg az otthon lakóit és kedves dolgozóit. Mindehhez odafentről is csodaszép időről gondoskodtak nekünk. Először népi furulya játékával Péter Szabolcs lepte meg őket, majd szólótáncos párunk Turú Gergely és Kokavecz Eszter roptak egy kis madocsai táncot. Ezt követően Halász-Velner Hanga szatmári nótákat zengett, majd egy nagy létszámú vonósbanda muzsikált magyarbődi dallamokat. Kerényi Kristóf és Kuti Eszter megmutatták, milyen ügyesen használják az üveget és seprűt az eszközös táncban, de azért egy páros forgást is lejtettek. A Tüzifa együttes két lányával vidám rimóci dallamokat énekeltünk és játszottunk citerán, majd zárásként a Pillikék néptánccsoportnak zenéltünk magyarbődi dallamokat talpalávalónak. A délután zárásaként egy kis táncházas mulatságba hívtuk a lakókat és a dolgozókat. Jót mulattunk, jól éreztük magunkat, és a végén még egy kis nasival és az általuk készített kedves kis papírvirágokkal is megleptek bennünket. Nagyon köszönjük! Szeretettel megyünk jövőre is!

Fazekasné Domak Anikó
népzene tanár

Alapítványi Bál 2017

DSCF1762A Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alapítványa a TORDASI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY nevet viseli.
A hagyományokhoz híven ebben az évben is megrendezzük alapítványi bálunkat, melynek

Időpontja: 2017. november 18. szombat 19 óra

Helyszíne: a tordasi Szociális Otthon étterme

A bál ünnepi megnyitóval és műsorral kezdődik. Ennek fénypontja végzős diákjaink nyitótánca lesz.
Finom vacsorával, hangulatos zenével és kellemes italokkal várjuk Önöket.
Lesz értékes tombola, és remélhetőleg jó hangulat.
Vacsorajegyeket az iskola titkárságán vásárolhatnak.
Támogató jegyeinket is ajánljuk kedves figyelmükbe, ha valamilyen okból nem tudnak megjelenni a bálon.
A jótékonysági rendezvény bevételét az alapítvány okiratában megjelölt célok szerint használjuk fel:
- jutalomkönyvek vásárlása
- tanulmányi kirándulások, táborok költségeinek támogatása
- versenyek nevezési díjai
- személyre szóló támogatás nyújtás
- tanév végi kitüntetések, jutalmak
Mindenkit sok szeretettel hívunk és várunk.

Somfai Sándorné
Az alapítvány elnöke

Felvidéki kirándulás

Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek: Felvidéki bányavárosok és a Szepesség

2018. szeptember 18–20.

20170918 112128Az EMET „Határtalanul” pályázatának keretében iskolánk 21 hetedikes tanulója és osztályfőnökeik utazhattak szeptember 18-án a Felvidékre, Szlovákiába három napra. Utazásunk célja a felvidéki bányavárosok és a Szepesség megismerése, a kinti magyarsággal való találkozás volt. Iskolánkhoz csatlakoztak és így egy busszal utaztunk a ráckeresztúri általános iskola hetedikes diákjaival. 

A pályázat megírását és a szervezési feladatok intézését már 2016-ban elkezdte iskolánk igazgatóhelyettese, Zámbó Ildikó. A megnyert pénz, 2.805.000,- Ft fedezte az utazás, szállás, étkezés, belépők költségét.
A hetedikes gyerekek felkészítését a felvidéki útra több pedagógus is segítette. Kosaras Péter Ákos igazgató úr a történelemóra keretében mesélt a Felvidék magyar emlékeiről, történelméről.
Fersch Andrea tanárnő mezőföldi, azon belül Perkátán gyűjtött dalcsokrot tanított a lányoknak, akik nagy kedvvel készültek és adták elő a felvidéki diákoknak. A lelkes lányok: Antal Réka, Falusi Boróka, Hajbin Sára, Pap Judit, Radics Mira, Süller Márta, Szabó Kinga, Tóth Anikó, Tóth Johanna. 
Fazekasné Domak Anikó tanárnő megismertette a hetedikesekkel Kassa környékének néprajzát, hagyományait, népviseletét és dalait. A gyerekek felvehették a magyarbődi asszonyok, majd a fiatal lányok ruhadarabjait, főkötőit. Népzenész, citerás növendékeink, Gál Réka és Turda Noémi kismagyarországi dallamokat játszottak Kalocsa vidékéről. 

Bővebben...

Gyermekvédelmi tájékoztató

A MAGYAR GYERMEKVÉDELMI
RENDSZER MŰKÖDÉSE AZ ONLINE KÖRNYEZETBEN TÖRTÉNŐ GYERMEKVESZÉLYEZTETÉS
TÜKRÉBEN

 

A magyar gyermekjóléti, gyermekvédelmi, gyámügyi szabályozás törvényi alapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), mely végrehajtási rendeleteivel – elsősorban a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Gyer.) – kiegészülve szabályozza a gyermek veszélyeztetettségét megelőzni, megakadályozni, illetve kezelni hivatott intézményi rendszer működését és az ennek során felmerülő feladatait.

A Gyvt. 6. § (5)-(6) bekezdése kimondja:
„A gyermeknek joga van emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással - fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal - , az elhanyagolással és az információs ártalommal szembeni védelemhez.”
„A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a médiában fejlettségének megfelelő, ismeretei bővítését segítő, a magyar nyelv és kultúra értékeit őrző műsorokhoz hozzáférjen, továbbá hogy védelmet élvezzen az olyan káros hatásokkal szemben, mint a gyűlöletkeltés, az erőszak és a pornográfia.”
A Gyvt. 5. § n) pontja szerint pedig veszélyeztetettség: olyan - a gyermek vagy más személy által tanúsított - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot,  amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.
A fentiek szerint deklarált gyermeki jogok sérelme esetén e meghatározás egyértelműen alkalmazható azokra a helyzetekre is, amikor a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátló vagy akadályozó körülmények online környezetben merülnek fel. Így a gyermek veszélyeztetettsége esetén, ha az az információs ártalommal összefüggésben áll fenn, a gyermekjóléti szolgáltató és a gyámhatóság az általános szabályok szerint járhat el a gyermek védelme érdekében.

Bővebben...

Hasznos linkek

Don Bosco Nővérek

Magyar Katolikus Egyház

Szalézi Ifjúsági mozgalom

Szaléziak

Tordasi Gyermekekért Alapítvány

Az alapítvány célja az iskolai nevelő-, oktató és alkotó munka, szabadidős tevékenységek tartalmi és tárgyi feltételeinek javítása, korszerűsítése.

Cím: Tordas, Köztársaság út 1.

Adószám: 18759716-1-07
Bankszámlaszám: 57800040-110057694

Website Security Test