Szüreti felvonulás és gyerek táncház

Mottóként az idei év kisbírója Cselikovics János köszöntőjét idézzük:
„Hallgattassék!
Szüreti bál újra eljött,
Ma reggel a nap is feljött.
Népi ruhát felöltöttük,
Kulacsokat megtöltöttük.
Jó kedvben itt nem lesz hiány,
Mert a csapat nem oly silány.
Van itt hátul egy kis banda,
Úgy hallom, hogy nagy a hangja.
Este felé lesznek szépek,
Legyenek ők példaképek!
Figyeljetek, ifjak, vének,
Mert rólatok szól az ének!” (Madocsai köszöntő vers nyomán, részlet)

A résztvevők, közreműködők sora hosszú, sok munkát, felkészülést jelentett minden csapatnak ez a kis mulatság, bemutatkozás.
A bíróné és a bíró tisztét ebben az évben Konkoly Annamária és párja vállalta.
A Rezeda csoport 12 fővel vett részt (Főv.Fogy. Otthona) kik székelyföldi szöktetőst adtak elő kiválóan, Pap Judit vezetésével. A Pillikék (Műv.Iskola) 44 fővel, több korosztályt vonultatott fel, a kicsik moldvai csujjogatásokat, táncot, a nagyobbak rimóci énekeket és táncokat mutattak be. A bemutató végén testvériskolánk táncaiból gyimesi kerekest és héjszákat láthattak a nézők. A zenekíséretet Boldizsár József és bandája szolgáltatta. A menet duplájára növekedett, s elkísért bennünket a Gesztenye sor felé, és vissza egészen a sportpályáig, ahol az utolsó bemutatót egy záporeső szakította félbe.
A művelődési házban folytatódott a gyermek mulatság. A látvány, ami fogadott bennünket egyszerűen leírhatatlan. Az egész Bucsi család keze munkája, név szerint: Bucsi Brigitta, Simon György, Bucsi Tamás, Bucsi István és felesége, igazi szüreti hangulatot teremtett. Füzéreken fellógatva, ahogy kell, szőlő, alma, dió, kukorica…, szüreti koszorú, több helyen terményekből, a szürethez szükséges kellékekből, szerszámokból komponált díszlet. A gyerekek maguk darálhattak, préselhettek, kóstolhattak igazi szőlőből mustot, ami csodálattal töltötte el őket. Ez az odaadás, önzetlen segítség nagyon megmelengetett bennünket, s sajnáltuk, hogy a felnőttek nem használták ki ezt a csodát, mert elmaradt a hagyományosan az ifjúsági korosztály által szervezett szüreti bál. Az ingyenes büfét a szülők állították össze.
A nézők, hozzátartozók adománya 14.875,- Ft, melyet nagyon köszönünk.
További köszönetünket fejezzük ki:
az egyetlen lovas hintó tulajdonosának, így legalább a bíró, bíróné és a zenekar ezen kocsizhatott, köszönjük az adományokat, a gyerekek megvendégelését:
Rácz Józsefnek ki egy láda almát ajánlott fel, Vasvári Pálnak ki palacsintával, üdítővel, szőlővel vendégelte meg a nem kisszámú csapatot, a Fogy. Otthona pogácsával, üdítővel készült, az óvodánál Farkas Istvánné, Erika óvó néni szörpöt és rágcsálni valót kínált.
Mindez nagyon jól esett a résztvevőknek, erőt adott a hirtelen hűvösre változott időben a nem rövid gyalogláshoz. Sok ilyen közösségi élmény kellene, hogy helyi hagyományainkat is továbbvigyük, ill. a gyerekeknek ne munka, hanem élmény legyen az együtt való a táncolás, muzsikálás, éneklés, játék.
Köszönet mindenkinek aki mindehhez önzetlenül hozzájárult!

ISKOLAI HÍREK

Nemrég még csak ízlelgettük az iskolai életet, mostanra már szinte el is fáradtunk a tennivalóktól és a feladatoktól.

Lezajlottak a tanév eleji szülői értekezletek. Megválasztásra kerültek a Szülői Munkaközösség
tagjai is. Szeretnénk megköszönni Erdélyi Ritának a többéves elnöki tisztséggel járó munkáját. A szülők új elnököt választottak Simonné Bucsi Brigitta személyében, köszöntjük őt, kívánunk sok sikert a munkájához.

Szeptember 30-án ünnepeltük a Népmese Napját. Rajzpályázatot hirdettünk meg. Nagyon sok szép értékes, igényes alkotás született, bizony elég nehéz volt ezekből választani. Minden diákunkat dicséret illet a  pályázatra beküldött munkákért, melyek az iskola aulájában kiállításra kerültek és megtekinthetők voltak. A sok szép munka közül azért próbáltuk a legjobban sikerült alkotásokat kiválasztani.

Íme az eredmények:
1.osztály:
1. hely: Szabó Kinga
2. hely: Pap Judit, Falusi Boróka

2/a osztály:
1. hely:   Vlad Flórián
2. hely: Takács Boglárka, Sugár Lili
Különdíj: Boldizsár Kolos

2/b osztály:
1. hely: Pók Zsófia
2. hely: Miklós Dóra, Szalféter Torcom Szófia
3. hely: Gladcsenkó Liza
Különdíj: Simon Kitti

3.osztály:
1. hely:  Takács Anna
2. hely: Végh Klaudia (Gyúró)
Különdíj: Simon Olivér, Jézsó Kristóf

4.osztály:
1. hely: Sztyéhlik Dorka
2. hely: Kunsági Kinga
Különdíj: Puskás Petra (Gyúró)

5.osztály:
1. hely: Csapó Dalma és Weinelt Veronika
2. hely: Albrecht Márk és Szilágyi Szabolcs
Különdíj: Boldizsár Botond

6.osztály:
1. hely: Benedek Kata és Könyves Kata
2. hely: Benkei Sára
3. hely: Horváth Fruzsina (Gyúró)
Különdíj: Benkő Márton és Pápai Áron, Falusi Csenge

7.és 8.osztály:
1. hely: Sárossy Sarolta
2. hely: Varga Anna
Különdíj: Benkő Réka, Kiss Evelin, Németh Alexandra

Ezen a napon külön az alsó és külön a felső tagozat egész nap meséket nézhetett, illetve hallgathatott az aulában, a felső galériában és a fejlesztő szobában. Nagyon élvezték a gyerekek.

Ugyanezen a napon Szollár László képviselő úr meghívására az alsó tagozatosokkal egy nagyon kellemes délelőttöt töltöttünk el a Kalandparkban. Nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük a lehetőséget és a vendéglátást.

Október 1. az Idősek Világnapja.
Műsorral, -verssel, énekekkel, jelenettel, furulyával és tánccal  - kedveskedtünk és köszöntöttük mi is a község nyugdíjasait.

Mint minden évben, most is tisztelettel megemlékeztünk a Zene Világnapjáról, október 6-án pedig az ARADI VÉRTANÚKRÓL. 

Október 8-án szombaton ünnepeltük a szüreti munkálatok befejezését a Szüreti felvonulással  és az azt követő táncházzal.

Október 12-én ismét, mint már évek óta Kisteleki Zoltán előadóművész mesejátékkal szórakoztatta a kicsiket egy rendhagyó irodalomóra keretében. A kicsik kedvesen részt vettek a játékban és jókedvűen bújtak a mese szereplőinek „bőrébe”, illetve jelmezébe. Mondtak verset, mondókát, szinte megtanulták a mesét. Jól érezte magát mindenki.

Október 15-én a Diákönkormányzat pénztárát gyarapítandó papírgyűjtést szerveztünk.

Október 23-án 17 órai kezdettel emlékezünk meg az iskola aulájában az 1956-os forradalom eseményeire. Az ünnepi műsort fáklyás felvonulás követi, majd mindezt az Emlékparkban koszorúzás és méltó tiszteletadás a múlt hőseinek. 

Október 24 – 25-én fogadóórákon várjuk a kedves szülőket.

Az őszi szünet november 2-től november 5-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 28. péntek, a szünet után november 7. hétfő lesz az első tanítási nap.
Mindenkinek jó pihenést, szép időt kívánok!

Novemberben tervezzük a 3-4. osztályosok, valamint a felső tagozatosok szépkiejtési versenyét.

A hagyományos alapítványi bál megrendezésére november 19-én kerül sor. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

     Somfai Sándorné
     igazgató helyettes

Októberi programok

 Időpontok  Programok Felelősök
okt.1. Idősek napja
okt.4. Zenei világnap Domak Anikó
okt.6. Megemlékezés az ARADI VÉRTANÚKRÓL Sármásy Zoltánné
okt.8. Szüreti felvonulás és táncház Németh Ildikó
Szabó szilárd
Atlétika verseny alsó tagozat Orosz Zsuzsa
Nevelési értekezlet igazgató
okt.12. Rendhagyó irodalomóra Kisteleki Zoltánnal (1-3.o.) Somfai Sándorné
1956.október 23. méltó megünneplése Somfai Sándorné
Országos népzenei találkozó Bonyhád Műv.iskola
okt.24 – 25. Fogadó órák

 

Meghívó jótékonysági bálra

A Bábel Alapítvány szeretettel meghívja
Önt és kedves családját
a 2011. november 19-én
tartandó jótékonysági báljára.

ISKOLAI HÍREK

„Szól a csengő tiszta hangon:
Gyertek, gyertek, gyerekek!
Vár a pad és vár a tábla
táskát tartson kezetek.”

Ezekkel a gondolatokkal vártuk a kis első osztályosokat a 2011/2012-es tanév kezdetén és az ünnepélyes tanévnyitón. Köszöntötte őket iskolánk igazgatója, a 8. osztályosok nevében Varga Anna diákunk és fogadta őket nagy szeretettel Pók Endréné (Kati néni) az 1. osztály osztályfőnöke.

Természetesen iskolánk valamennyi diákját, a szülőket is szeretettel köszöntjük és kívánunk a tanév kezdetén mindenkinek jó munkát, szép eredményeket.

Ismételten szeretnénk köszönetet mondani azoknak a kedves szülőknek, nagytestvéreknek és saját diákjainknak is, akiknek köszönhetően tiszta tantermekkel, folyosókkal várhattuk a tanév kezdetét.

Elindult tehát a munka az iskolában, a kis elsősök ízlelgetik az iskolai életet, a nagyobbak pedig máris komoly munkába kezdtek.
Néhány változás történt az iskola életében. Az angol nyelvet diákjaink továbbra is csoportbontásban tanulják. A megnövekedett óraszám miatt a gyúrói tagiskolából Máli Réka tanárnő tanítja a 4. osztályban, és 7. osztályban főként a Gyúróról érkező csoportban az angol nyelvet.

A kémia tantárgy oktatását Simon Judit tanárnő, a fizika tantárgy oktatását pedig Sulyok Zoltán tanár úr látja el. Mindketten a baracskai Általános Iskola pedagógusai. Kívánunk nekik jó munkát és sok sikert.

Szülői értekezleteken a tanév előttünk álló feladatait, az aktuális problémákat beszéltük meg.
 • Szeptember 9-én részt vettünk Almási Balogh Elemér szobrának koszorúzásán, az
  emlékfa ültetésen és a terménybemutató kiállítás megnyitóján.
 • Ebben a tanévben is tervezzük az országos levelezős versenyeken való részvételt,
  tehetséges tanulóink számára nyújtva lehetőségeket. Folytatni szeretnénk a hagyományosan zajló iskolai szintű versenyeket, ünnepélyeket és megemlékezéseket. Tervezzük, hogy félévente színházi illetve a nagyobbakat múzeumi látogatásra vinnénk.
 • Szeptember 30-án emlékezünk a Népmese napjára. Ezen alkalomból rajzpályázatot
  hirdetünk, s rövid megemlékezést tartunk.
 • Folytatódnak a szakköri foglalkozások ebben a tanévben is.
  Kézimunka szakkör: Sármásy Zoltánné (Marika néni) vezetésével. Itt szeretném megköszönni Járfási Jánosné tordasi lakos felajánlását, aki sok szép színű, jó minőségű fonalat és kötőtűket ajánlott fel az iskola számára.
  Rajz szakkört Horváth Györgyi tanárnő vezetésével.
  Cselgáncs szakkör működik Kalamár Domokos tanár úr vezetésével.
  Gyógytestnevelési foglalkozásokon vehetnek részt diákjaink szakköri keretben Orosz Zsuzsa tanárnő vezetésével.
  Ezen kívül középiskolára felkészítő foglalkozásokat tartunk matematika, magyar tantárgyakból, korrepetálásokon segítjük a lemaradók munkáját, tehetséggondozó órákon segítjük a tehetséges, különleges képességű diákjainkat.
  Az Idősek Napja alkalmából szeretettel készülünk és köszöntjük a község nyugdíjasait.
  - Októberben emlékezünk a Zene Világnapjára.
  - Kisteleki Zoltán előadóművész ismét mesejátékkal kedveskedik a kicsiknek egy
   Rendhagyó irodalomóra keretében.
  - Október 8-án Szüreti felvonulás.
 • Tisztelettel emlékezünk az október 6-i műsor keretében az Aradi Vértanúkra, majd az
  október 23-i eseményekre készülünk.

Kívánok mindenkinek jó munkát, szép élményeket az iskola falain belül a 2011/2012-es tanévben.

 

Somfai Sándorné
ig.h

Hasznos linkek

Don Bosco Nővérek

Magyar Katolikus Egyház

Szalézi Ifjúsági mozgalom

Szaléziak

Tordasi Gyermekekért Alapítvány

Az alapítvány célja az iskolai nevelő-, oktató és alkotó munka, szabadidős tevékenységek tartalmi és tárgyi feltételeinek javítása, korszerűsítése.

Cím: Tordas, Köztársaság út 1.

Adószám: 18759716-1-07
Bankszámlaszám: 57800040-110057694

Website Security Test