1. osztályosok beíratása a 2018-2019-es tanévre

FELHÍVÁS

 

Értesítjük az érintett Szülőket, hogy a 2018/2019-es tanévre történő általános iskolai beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2018. április 12-én (csütörtökön) 8 órától 19 óráig,

2018. április  13-án (pénteken) 8 órától 19 óráig.

 

A tankötelessé váló, azaz a 2012. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

 

Az első évfolyamra történő beíratáskor az alábbi dokumentumok szükségesek:

 

1.   a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,  a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (szülő és gyermek) (tartózkodási hely-állandó bejelentett lakcím hiányában)

 

2.    a gyermek TAJ kártyája,

 

3.   az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (óvodai szakvélemény vagy szakértői vélemény)

 

4.    nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására

 

5.    etika /hit és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozat (űrlap beiratkozásnál)

 

6.    Okmányirodából hozott adatlap, melyen egy 16 karakterből álló NEK azonosító van, szükséges a diákigazolvány igényléshez.

 

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Dunaújvárosi Tankerületi Központ igazgatója hivatott a fellebbezési kérelmet elbírálni.

Tankerületi igazgató:

Szilágyiné Németh Sarolta

 

2018.

 

Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések, utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:

Intézmény: Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2463 Tordas, Köztársaság út 1.

Intézményvezető: Kosaras Péter Ákos

Település: TORDAS

Körzet: Tordas község területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, vagy életvitelszerűen tordasi lakóhellyel rendelkező gyermek.

 

Hasznos linkek

Don Bosco Nővérek

Magyar Katolikus Egyház

Szalézi Ifjúsági mozgalom

Szaléziak

Tordasi Gyermekekért Alapítvány

Az alapítvány célja az iskolai nevelő-, oktató és alkotó munka, szabadidős tevékenységek tartalmi és tárgyi feltételeinek javítása, korszerűsítése.

Cím: Tordas, Köztársaság út 1.

Adószám: 18759716-1-07
Bankszámlaszám: 57800040-110057694

Website Security Test