1. osztályosok beíratása a 2018-2019-es tanévre

FELHÍVÁS

 

Értesítjük az érintett Szülőket, hogy a 2018/2019-es tanévre történő általános iskolai beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2018. április 12-én (csütörtökön) 8 órától 19 óráig,

2018. április  13-án (pénteken) 8 órától 19 óráig.

 

A tankötelessé váló, azaz a 2012. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

 

Az első évfolyamra történő beíratáskor az alábbi dokumentumok szükségesek:

 

1.   a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,  a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (szülő és gyermek) (tartózkodási hely-állandó bejelentett lakcím hiányában)

 

2.    a gyermek TAJ kártyája,

 

3.   az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (óvodai szakvélemény vagy szakértői vélemény)

 

4.    nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására

 

5.    etika /hit és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozat (űrlap beiratkozásnál)

 

6.    Okmányirodából hozott adatlap, melyen egy 16 karakterből álló NEK azonosító van, szükséges a diákigazolvány igényléshez.

 

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Dunaújvárosi Tankerületi Központ igazgatója hivatott a fellebbezési kérelmet elbírálni.

Tankerületi igazgató:

Szilágyiné Németh Sarolta

 

2018.

 

Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések, utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:

Intézmény: Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2463 Tordas, Köztársaság út 1.

Intézményvezető: Kosaras Péter Ákos

Település: TORDAS

Körzet: Tordas község területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, vagy életvitelszerűen tordasi lakóhellyel rendelkező gyermek.

 

Tordasi Gyermekekért Alapítvány

Az alapítvány célja az iskolai nevelő-, oktató és alkotó munka, szabadidős tevékenységek tartalmi és tárgyi feltételeinek javítása, korszerűsítése.

Cím: Tordas, Köztársaság út 1.

Adószám: 18759716-1-07
Bankszámlaszám: 57800040-110057694

Website Security Test