Tordasi Gyermekekért Alapítvány

A Székesfehérvári Törvényszék Schachay Károly Zoltánné által létesített alapítványt 2016. július 27-én nyilvántartásba vette az alábbi feltételekkel:
Az alapítvány neve: TORDASI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY
Székhelye: 2463 Tordas, Köztársaság út 1.
Célja: Az iskolai nevelő- oktató és alkotó munka, szabadidős tevékenységek tartalmi és tárgyi feltételeinek javítása, korszerűsítése.
Szakmai tanulmányutak, kulturális tanulmányi és sportversenyek szervezése, feltételeinek biztosítása és finanszírozása.
Az iskola hagyományaihoz hű nevelés, a pedagógiai program és a helyi tantervek oktatói munkájának támogatása.
A tanulók egészségének megőrzése, képességeinek megfelelő fejlesztése, a kiemelkedő képességű tanulók speciális fejlesztési lehetőségeinek biztosítása, a hátrányos helyzetű gyerekek segítése.
Célja szerinti besorolása: Oktatási tevékenység
Az alapítvány kezelő szerve: a Kuratórium
A kuratórium elnöke: Somfai Sándorné
Kuratóriumi titkár: Laboranovits Petra
Kuratóriumi  tag: Dr. Sassi Lilla
Az alapítvány tevékenysége: - együttműködik a civil szervezetekkel és egyéb szerveződésekkel, amelyek az alapítvány céljaihoz hasonló célokat és elveket vallanak,
- találkozókat, rendezvényeket, konferenciákat, táborokat és tanfolyamokat szervez,
- pályázatokat hirdet és ösztöndíjakat ítél oda,
- céljai segítése érdekében ismeretterjesztő anyagok és egyéb alkotások előállítását és terjesztését végzi,
- céljai keretén belül – azok előmozdítására – nyomtatott és elektronikus kiadványokat ad ki és azok terjesztését végzi
Ennek megfelelően Alapítványunk az elmúlt tanévben is támogatást nyújtott tanulmányi kirándulások utazási költségéhez, nyári táborokban részt vevő gyermekeinket támogatta, hozzájárulva az utazási költség, vagy étkezés megkönnyítéséhez.
Tanulmányi versenyek nevezési díját szintén az alapítvány fizette, valamint a jutalomkönyvekről is részben az iskolai alapítvány gondoskodik.
A továbbiakban is törekszünk az oktató munka maximális támogatására, a tehetséges diákok továbbhaladását egyengetve.

Somfai Sándorné

Hasznos linkek

Don Bosco Nővérek

Magyar Katolikus Egyház

Szalézi Ifjúsági mozgalom

Szaléziak

Tordasi Gyermekekért Alapítvány

Az alapítvány célja az iskolai nevelő-, oktató és alkotó munka, szabadidős tevékenységek tartalmi és tárgyi feltételeinek javítása, korszerűsítése.

Cím: Tordas, Köztársaság út 1.

Adószám: 18759716-1-07
Bankszámlaszám: 57800040-110057694

Website Security Test